กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาบและวัตถุที่สามในระบบดาวคู่ V781 Tauri ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF