กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของสารสกัดดาวเรืองในการเป็นสารฆ่าและสารยับยั้งการเจริญเติบโต ของหนอนกระทู้ผักในห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF