กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างเครื่องและหาประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากฝักราชพฤกษ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF