กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประหยัดพลังงานโดยตัวสะสมความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF