กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดตามพืชพรรณบริเวณป่าพรุคำชะโนดในช่วงฤดูแล้ง ด้วยดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF