กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดตามพืชพรรณบริเวณป่าพรุคำชะโนดในช่วงฤดูแล้ง ด้วยดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy