กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เทคนิคภาพถ่ายทางความร้อนและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อน ของเตาอบไก่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF