Return to Article Details การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาชีวมวลสำหรับ ครัวเรือน Download Download PDF