Return to Article Details การประยุกต ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยทางทหารในจังหวัดยะลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy