Return to Article Details การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการแปลภาษามือให้กับผู้พิการทางการได้ยิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy