ตามรอยลำไส้

Main Article Content

ปรียานุช ทองภู่

Article Details

How to Cite
ทองภู่ ป. (2020). ตามรอยลำไส้. PKRU SciTech Journal, 3(2), 38–40. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/article/view/224714
Section
Book Review