สมรรถนะทางไฟฟ้าของกับดักเสิร์จชนิดพอร์ชเลนในระบบจำหน่าย 22 kV ภายใต้สภาวะ สิ่งเปรอะเปื้อน

Main Article Content

wichet thipprasert

Abstract

การปรับปรุงความมีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือได้ ของระบบด้วยอุปกรณ์ป้องกันจำนวนมาก รวมทั้งฉนวน รีเลย์และกับดักเสิร์จ กับดักเสิร์จเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันแรงดันเกินที่เกิดจากเสิร์จฟ้าผ่าหรือสวิตชิ่งเสิร์จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในบทความนี้เป็นการนำเสนอแบบจำลองกับดักเสิร์จโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบ เพื่อหาสมรรถนะทางไฟฟ้าของกับดักเสิร์จในระบบจำหน่าย 22 kV ภายใต้สภาวะสิ่งเปรอะเปื้อนตามมาตรฐาน IEC 60507 จากผลการทดสอบที่ระดับแรงดันใช้งาน (12.7 kVrms) มีกระแสรั่วไหลที่น้อยกว่า 5 มิลลิแอมแปร์ ที่ระดับค่าความหนาแน่นของสิ่งเปรอะเปื้อนที่สะสมตัวกับดักเสิร์จ 0.47 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร และแบบจำลองสามารถจำลองการทำงานของกับดักเสิร์จโดยมีค่าความผิดพลาดที่น้อยกว่าร้อยละ 5 ที่ระดับค่าความหนาแน่นของสิ่งเปรอะเปื้อนที่สะสมตัว          กับดักเสิร์จ 0.47 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนำเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดการสูญเสียเนื่องจากกระแสรั่วไหลจากผลกระทบของสิ่งเปรอะเปื้อนที่บริเวณผิวของกับดักเสิร์จ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลในการนำไปใช้ในการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของการใช้งาน พื้นที่ที่มีสภาพละอองเกลือปริมาณสูงความเร็วลมสูงและมีความชื้นสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
thipprasert, wichet. (2015). สมรรถนะทางไฟฟ้าของกับดักเสิร์จชนิดพอร์ชเลนในระบบจำหน่าย 22 kV ภายใต้สภาวะ สิ่งเปรอะเปื้อน. Naresuan University Engineering Journal, 10(2), 29–41. https://doi.org/10.14456/nuej.2015.9
Section
Research Paper