Return to Article Details การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการแล่นประสานแบบมิกต่อโครงสร้างจุลภาค และคุณสมบัติทางกลในการเชื่อมประสานอลูมิเนียมเข้ากับเหล็กชนิด แข็งแรงพิเศษเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy