วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิจัย และบทความปริทรรศน์ ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่บัดนี้ (17 มกราคม 2567) เป็นต้นไป โดยการประเมินบทความจะเป็นแบบ Anonymous Reviewer/Anonymous Author