Return to Article Details วิธีการจัดกลุ่มใหม่ (วิธีความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีน สองขั้นตอน) สำหรับจัดกลุ่มโพรไฟล์ภาระ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy