Return to Article Details การจำลองเพลิงไหม้ และการอพยพหนีไฟบนฐานผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy