กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมรรถนะของมอร์ต้ามวลรวมน้ำหนักเบาใส่พัมมิซผสมตะกรันเถ้าเชื้อเพลิงปาล์มน้ำมันและดินขาวแปรสำหรับทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นและการไหลผ่านของคลอไรด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล