การสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและการติดตามสภาพ

Authors

  • อนันต์ มีนาค อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)