ศัพท์ที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบโดยไม่ทำลายในการตรวจสอบงานเชื่อม

Authors

  • มงคล สีนะวัฒน์ อาจารย์, ภาควิชาอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)