การประยุกต์ใช้หลักการวิจัยดำเนินงานในการแก้ปัญหาการตัดวัตถุดิบ

Authors

  • นราธิป แสงซ้าย อาจารย์,ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล , วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)