การวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างเป็นระบบ

Authors

  • กิตติภัฎ รัตนจันทร์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)