การฉีกร้าวในงานเชื่อมเหล็ก

Authors

  • มนูญ เลิศวิจิตรพันธุ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)