การยอมรับการเชื่อมของเหล็กใช้งานอุณหภูมิไครโอจีนิค

Authors

  • มนูญ เลิศวิจิตรพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)