กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบลูกโซ่ด้วยเครื่องมือแบบสัมผัสเป็นจุด

Authors

  • กิตติภัฏ รัตนจันทร์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-12

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)