การทดสอบเครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์รูปทรงพีระมิด

Authors

  • สำรวย ภูบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สิทธิพร ใหญ่ธนายศ รองศาสตราจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการศึกษาเครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์รูปทรงพีระมิด เครื่องกลั่นมีลักษณะเป็นถาด สี่เหลี่ยมจัตุรัส ฝาครอบกระจกใส ลักษณะรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้แผ่นทองแดงพ่นสีดำเป็นตัว ดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์ ผลการทดสอบพบว่ามีสมรรถนะในการกลั่นน้ำได้อัตราการกลั่นเฉลี่ย 2.4 ลิตรต่อตาราง เมตรต่อวัน ประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นเฉลี่ย 34 เปอร์เซ็นต์ที่ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ย 17.8 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อ วัน การกลั่นรายชั่วโมงได้อัตราการกลั่นเฉลี่ย 0.25 ลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง น้อยกว่าการประเมินจากการ คำนวณเฉลี่ยประมาณ 27 เปอร์เซ็นต์การเปรียบเทียบสมรรถนะด้วยอัตราการกลั่นต่อค่ารังสีอาทิตย์ผลปรากฏว่า ในงานวิจัยนี้ได้ค่าสูงสุด มากกว่าเครื่องกลั่นลักษณะอื่นโดยเฉลี่ยประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์

คำสำคัญ : เครื่องกลั่นน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พีระมิด

Abstract

This paper aims to present a study of the testing of a pyramid solar distiller. The developed distiller consists of 4 triangular transparent glasses with a square rectangular tray constructed in a pyramid shape. The black copper plate was used to absorb and accumulate solar radiation. From the experiments, it was found that the developed distiller produced the average distillation rate of 2.4 Litre/m2/day. The average efficiency was 34 percents at solar radiation intensity of 17.8 MJ/m2/day. The average hourly distillation was 0.25 Litre/m2/hour, which was approximately 27 percents, which was less than the calculated estimation. Finally, when comparing an efficiency of the solar distiller developed for this study to other distillers, it was revealed that the produced distillation rate per average daily solar radiation was approximately 17 percents more than average.

Keywords : Distiller, Solar Energy, Pyramid

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)