Return to Article Details การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบความถดถอยโลจิสติคแบบเกาซ์เซียนคอพพูลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy