วิธีการปีนขึ้นด้วยเส้นทางที่ชันที่สุดแบบไม่เชิงเส้นและมีข้อจำกัด สำหรับกระบวนการเชื่อมด้วยเลเซอร์

Authors

  • พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ รองศาสตราจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิพนธ์ พีรประวิตร นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

บทคัดย่อ

ความทนทานต่อแรงเฉือนของแขนจับหัวอ่านเขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งเกิดขึ้นจากการเชื่อมด้วย เลเซอร์มีค่าสูงกว่าข้อกำหนดของลูกค้าทำให้จำเป็นต้องทำการตรวจสอบคุณภาพโดยการสุ่มตัวอย่างด้วยจำนวน และความถี่ที่สูง รวมทั้งมีข้อกำหนดทางด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความลึกของรอยเชื่อม งานวิจัยจึงได้ นำเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 k วิธีการปีนขึ้นด้วยทางที่ชันที่สุด และกำหนดการ ไม่เป็นเชิงเส้นตรง ตัวแบบปัญหาที่สร้างขึ้นได้ถูกหาคำตอบด้วยวิธีการเจเนอรัลไรซ์รีดิวส์เกรเดียนอัลกอริธึมและ พบว่า สภาวะการทำงานที่เหมาะสมจากวิธีการที่นำเสนอสามารถเพิ่มความทนทานต่อแรงเฉือนได้จาก 0.518 เป็น 0.611 นิวตัน ซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความลึกของการเชื่อมอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของลูกค้า

คำสำคัญ : แขนจับหัวอ่านเขียนข้อมูล, การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 2 k , วิธีการปีนขึ้นด้วยเส้นทางที่ชันที่สุด, ปัญหาการหา ค่าที่ดีที่สุดที่ไม่เป็นเชิงเส้น, เจเนอรัลไรซ์รีดิวส์เกรเดียนอัลกอริธึม

Abstract

Shear strength of the suspension assembly of a hard disk drive obtained from the current laser welding assembly process is slightly higher than customers' specification. This situation leads to an inspection with a large sample size and a high frequency. However, the shear strength is not only one quality characteristic from a laser welding assembly process under customers' requirements. Other specifications consist of welding diameter and depth. This research presents an integrated method of 2 k Factorial Design, Steepest Ascent Method and Nonlinear Programming. It is solved by a generalised reduced gradient algorithm. The optimised parameter settings improved the shear strength from 0.518 to 0.611 N, and satisfied the welding diameter and depth specifications.

Keywords : Suspension assembly, 2 k factorial design, steepest ascent method, Nonlinear optimisation problem, Generalised reduced gradient algorithm

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)