การทดสอบเปรียบเทียบระบบดูดก๊าซและระบบหัวฉีดก๊าซ ในเครื่องยนต์ดีเซลที่ดัดแปลงเพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติ

Authors

  • เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ดิเรก ชูวิเชียร อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

เครื่องยนต์ดีเซลที่ผ่านการใช้งานแล้วระยะเวลาหนึ่งเป็นสาเหตุหลักในการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีปัจจุบันได้นำเครื่องยนต์เหล่านี้มาดัดแปลงเพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาด โดยการติดตั้งระบบก๊าซ ธรรมชาติซึ่งมีด้วยกันหลากหลายระบบ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเครื่องยนต์ ดีเซลที่ดัดแปลงเพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติที่ติดตั้งด้วยระบบดูดก๊าซแบบวงจรปิดกับการติดตั้งด้วยระบบหัวฉีดแบบแยกสูบ ผล การทดสอบพบว่าเครื่องยนต์ที่ติดตั้งด้วยระบบหัวฉีดแบบแยกสูบมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตร กำลังและแรงบิดสูงกว่า ระบบดูดก๊าซประมาณ 5 - 10% ในขณะเดียวกันก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปริมาณที่ต่ำกว่าระบบดูดก๊าซ ประมาณ 50% ข้อเสียเพียงประการเดียวที่พบในระบบหัวฉีดคือมลพิษออกไซด์ของไนโตรเจนในไอเสียนั้นสูงกว่าระบบ ดูดก๊าซมาก

คำสำคัญ : เครื่องยนต์ดีเซล, ก๊าซธรรมชาติ, ระบบดูดก๊าซ, ระบบหัวฉีดก๊าซ

Abstract

Old diesel engine is one of the main causes of air pollution. Current technology brings these diesel engines to operate with natural gas, a clean alternative fuel. This investigation intended to compare the results between a close-loop fumigation system and a multipoint injection system in a natural gas dedicated diesel engine. This research found that the multipoint injection system illustrated outstanding benefits over the fumigation system in terms of output power, torque and volumetric efficiency around 5 – 10%. At the same moment, the multipoint injection system emitted around 50% less carbon monoxide. The only defect found from the injection system was the totally high oxides of nitrogen emission.

Keywords : Diesel engine, Natural gas, Fumigation system, Injection system

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)