การระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน

Authors

  • จิระพล กลิ่นบุญ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)