การตรวจสอบคุณสมบัติที่แตกต่างกันทางกายภาพของดินเหนียวด้วยความเร็วคลื่นเฉือน

Authors

  • กีรติกานต์ พิริยะกุล อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)