วงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างแบบโหมดคู่โดยใช้เรโซเนเตอร์แบบวงปิดที่มีการปรับสตับ

Authors

  • เจษฎา ก้อนแพง อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)