ชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน

Authors

  • ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ อาจารย์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการนำเสนออุปกรณ์ต้นแบบชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยใช้ดินดูดซับความร้อน ชุดระบายความร้อนนี้ถูกออกแบบเพื่อลดการปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศโดยนำความร้อนบางส่วนของเครื่องปรับอากาศระบายลงสู่ดิน และใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน โดยการสร้างชุดระบายความร้อน เรียกว่า “ฮิตซิงค์กราวน์”  และติดตั้งชุดฮีตซิงค์กราวน์กับระบบปรับอากาศแบบทั่วไป ซึ่งระบบนี้สามารถทำงานได้ 2 แบบได้แก่ 1) แบบร่วม และ 2) แบบสลับ จากการทดสอบการทำงานของระบบวันละ 7 ชั่วโมง และบันทึกผลทุก 1 นาที สามารถสรุปได้ว่า อัตราการไหลของน้ำที่เหมาะสมเท่ากับ 2.5 ลิตรต่อนาที เมื่อทำการเปรียบเทียบการทำงานจะได้ว่า ระบบร่วมช่วยลดการปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศโดยเฉลี่ยประมาณ 20% ในขณะที่ระบบสลับลดได้โดยเฉลี่ยประมาณ 15% และการทำงานของระบบร่วมสม่ำเสมอกว่าระบบสลับ

คำสำคัญ : เครื่องปรับอากาศ, ระบบระบายความร้อน, คอนเดนเซอร์, การดูดซับความร้อน, ฮีตซิงค์กราวน์

Abstract

This paper presents the prototype of cooling system for air-conditioning by absorption of soil. This cooling system was designed for decreasing heat transfer from condenser to ambience. Some parts of heat from air-conditioning were transferred to soil by cooling water.  For this research, we constructed cooling system that we called “the heat sink ground”. The air-conditioning with heat sink ground can work by 2 methods : 1) cooperation method and 2) alternate method. We tested the working of each method in 7 hours per day and recorded the results every 1 minute. From the results of this research, we can conclude that the optimum flow rate of cooling water is 2.5 L/min. When we compared the decrement of heat transfer to ambience between cooperation method system and alternate method system. The cooperation method can decrease heat transfer to ambience about 20% and the alternate method can decrease heat transfer to ambience about 15%. Then, the cooperation method system appropriate more than the alternate method system.

Keywords : Air conditioning, Cooling system, Condenser, Heat absorption, Heat sink ground

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)