การประยุกต์ใช้แผ่นใยไม้อัดเป็นฝ้าเพดานกันความร้อน

Authors

  • ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ - ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ศูนย์วิจัยพลังงานยานยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม, สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการนำเสนอความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แผ่นใยไม้อัดเป็นฝ้าเพดานเพื่อกันความร้อน แทนการใช้ แผ่นยิปซัมที่เมื่อเลิกใช้งานแล้วจะกลายเป็นขยะซึ่งย่อยสลายได้ยากและเป็นพิษ จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และ เชิงความร้อนของแผ่นใยไม้อัดจากเส้นใยไม้ยางพาราเปรียบเทียบกับแผ่นยิปซัม พบว่า แผ่นใยไม้อัดจากไม้ยางพารามีความ เหมาะสมสำหรับเป็นฉนวนกันความร้อน เนื่องจากมีค่าการนำความร้อนต่ำกว่าแผ่นยิปซัมถึง 7 เท่า จึงสามารถทำหน้าที่เป็นฉนวน กันความร้อนได้ดีกว่าแผ่นยิปซัม อีกทั้งยังมีความแข็งแรงมากกว่าด้วย แต่มีข้อเสียคือ เปอร์เซ็นต์การพองตัวของแผ่นใยไม้อัดมี มากกว่าแผ่นยิปซัม จึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือมีโอกาสเปียกน้ำได้ง่าย

คำสำคัญ : แผ่นไม้เทียม, แผ่นใยไม้อัด, แผ่นยิปซัม, ฝ้าเพดาน, ฉนวนกันความร้อน

Abstract

This article present the possibility of applying the fiberboard functioned as a gypsum thermal insulation ceiling. Since the gypsum is highly toxic and hard to be decomposed. Parawood was experimented in term of its physical, mechanical and thermal properties comparing to the gypsum board. It was found that the thermal conductivity is much less than that of the gypsum board up to 7 times with a higher mechanical strength. This shows that the Parawood is also a good thermal insulation. However, it is very sensitive the humidity therefore it is not suitable for the wet or moist area.

Keywords : Composite board, Fiberboard, Gypsum board, Ceiling, Thermal insulation Department

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-11-05

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)