เคมีคอมพิวเตอร์กับสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทย (Computational Approach: An Application on Thai Medicinal Herbs)

Authors

  • ณัฐจนันท์ จงกล

Keywords:

สมุนไพรไทย, ว่านชักมดลูก, ทองพันชั่ง, โมเลคิวลาร์ดอกกิ้ง, Thai medicinal herbs, Curcuma comosa Roxb., Rhinacanthus nasutus Kurz, Molecular docking

Abstract

การสร้างแบบจำลองทางเคมีคอมพิวเตอร์ โดยใช้การจำลองโมเลกุล (molecular modeling) ด้วยโปรแกรม AutoDock ได้มีบทบาทอย่างมากต่อการอธิบายถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของลิแกนด์กับโปรตีนที่สนใจ บทความนี้ได้สนใจศึกษาสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาและฤทธิ์ทางเภสัช ในกลุ่ม diarylheptanoids จากสมุนไพรว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) วงศ์ Zingiberaceae กับเอนไซม์ ER-β estrogenic receptor และ สารในกลุ่ม 1-naphthol analogs จากสมุนไพรทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus Kurz) วงศ์ Acanthaceae กับเอนไซม์ COX-1 และ COX-2 โดยข้อมูลที่ได้จากการทดลอง การจัดวางตัวของสารในโพรงการจับของเอนไซม์หรือบริเวณตำแหน่งออกฤทธิ์ และค่าพลังงานอันตรกิริยาของการจับ สามารถนำมาอธิบายข้อมูลเชิงโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการพัฒนาเป็นสารชนิดใหม่ที่มีสรรพคุณทางยาและฤทธิ์ทางเภสัช เพื่อต้านโรคอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Computational modeling has been widely used to gain a better understanding of ligand-protein complex. In this study, molecular modeling program such as AutoDock has been exploited to gain an insight of some compounds isolated/synthesized from Thai medicinal herbs: Curcuma comosa Roxb. and Rhinacanthus nasutus Kurz. The aim of the study was to understand the three-dimensional aspects of diarylheptanoids from Curcuma comosa on ER-β estrogenic receptor and the synthesized 1-naphthol analogs on cyclooxygenase-I (COX-1) and cyclooxygenase-II (COX-2). Information of the binding alignment and the free energy of binding obtained from the program could help us to design a promising compound and could be applied in rational drugs design for further searchings of new compounds from Thai medicinal herbs to treat other diseases.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-04-06

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)