การประยุกต์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ในการตัดไทเทเนียม (Using Grey Relational Analysis in Wire-Cutting of Titanium)

Authors

  • นิวัฒน์ มูเก็ม

Keywords:

วิธีการจ่ายประจุไฟฟ้าผ่านเส้นลวด, ไทเทเนียม, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์, Wire-EDM, Titanium, Grey Relational Analysis

Abstract

บทความนี้นำเสนอวิธีทางสถิติเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการตัดไทเทเนียมด้วยวิธีการจ่ายประจุไฟฟ้าผ่านเส้นลวดเมื่อออกแบบการทดลองด้วยวิธีทากูชิและใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์แสดงผลตอบสนองที่เหมาะสมกับความหยาบผิวและระยะการตัดเกิน สำหรับตัวแปรการตัดที่พิจารณาในการศึกษานี้ได้แก่ ระยะเวลาที่ปล่อยกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสูงสุดในการสปาร์คและอัตราการป้อนลวด สภาวะการตัดที่เหมาะสมกับคุณลักษณะการตัดพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเกรดความสัมพันธ์แบบเกรย์ จากการทดลองพบว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์เป็นวิธีการทางสถิติวิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เหมาะสมในกรณีหลายผลตอบสนองได้

The paper presents the statistical method using for the optimization of titanium machining by wire electric discharge machining. Taguchi method was designed as experimental strategy, and Grey relational analysis show an response optimization on surface roughness and overcut. In this study, discharge pulse time, pulse-peak current, and wire feed rate were the cutting parameters.  The optimal cutting conditions were determined from average grey relational grade of the machining characteristics. From the results grey relational analysis method was an effective optimal solving solution in case of multiple responses.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-04-05

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)