การเฝ้าตรวจสภาวะและป้องกันอัจฉริยะสำหรับสุขภาพเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Intelligent Condition Monitoring and Protection for Electrical Machine Health)

Authors

  • เฉลิมชาติ มานพ
  • ศิริพร เฮงเกียรติศักดิ์
  • สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์

Keywords:

เหนี่ยวนำ, การเฝ้าตรวจสภาวะ, การป้องกัน, โครงข่ายประสาทเทียม, การบำรุงรักษา, Induction motor, Condition monitoring, Protection, Artificial neural network, Maintenance

Abstract

มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิตและส่วนสำคัญของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ในบทความนี้จึงได้นำเสนอระบบเฝ้าตรวจสภาวะมอเตอร์เพื่อตรวจสอบและแสดงสภาวะการใช้งานของมอเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สัญญาณที่สำคัญของมอเตอร์จะถูกวัดและจัดเก็บเพื่อประมวลผลหาประเภทของฟอลต์ (Faults) โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม ส่วนภาคซอฟต์แวร์ได้ออกแบบและสามารถทำการอินเตอร์เฟสได้ในลักษณะผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ด้วยโปรแกรม MATLAB จากผลการทดลองระบบการป้องกันที่ได้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานคอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นว่าหากเกิดฟอลต์ขึ้นในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่ ระบบสามารถส่งข้อความเพื่อการแจ้งเตือนออกที่หน้าจอและหยุดการทำงานของมอเตอร์ได้ ซึ่งการทดสอบนี้ประสบความสำเร็จในการตรวจจับฟอลต์และการป้องกันมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Electric motors used in industry are an important part of production process and concerning about energy conserving. In this paper, we present a condition monitoring system for industrial electric motors. The system has been designed to monitor and to display operating conditions of the running motor in order to keep the machine operated efficiently. Significant signals of motor are measured, recorded and then processed to find out any kind of faults using artificial neural network. The software is designed and implemented with graphical user interface (GUI) in MATLAB program for interfacing with on-line data acquisition (DAQ) card. Experimental results show that the computer-based protection method developed, if any fault was observed during any online operation of the motor, a warning message appeared on the PC's monitor screen, and then, the motor was stopped. The test was successful in detecting the faults and protection of motor.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-04-04

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)