ปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยอาศัยเปลวไฟจากกระบวนการเผาไหม้

Authors

  • สายฝน เครือหงส์
  • อภิชาติ อาจนาเสียว
  • ชัยภัทร เครือหงส์

Abstract

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยอาศัยเปลวไฟจากกระบวนการเผาไหม้เป็นวิธีการที่น่าสนใจ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ำ และง่ายต่อการดำเนินการผลิตในระดับอุตสาหกรรม บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน เช่น เวลา อุณหภูมิ ตัวเร่งปฏิกิริยา และแหล่งกำเนิดคาร์บอน เป็นต้น อีกทั้งอธิบายถึงกลไกการเกิดท่อนาโนคาร์บอนที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยที่ได้รวบรวมมานี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)