การระบุเอกลักษณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค

Authors

  • ประสิทธิ์ สุขเสริม
  • เดชา พวงดาวเรือง

Abstract

บทความนี้นำเสนอการระบุเอกลักษณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค (particle swarm optimization: PSO) ซึ่งเป็นเทคนิคการค้นหาเชิงอภิศึกษาสำนึกที่มีประสิทธิภาพ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจากห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมได้รับการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับกระบวนการระบุเอกลักษณ์ได้แก่ สัญญาณแรงดันอินพุตแบบขั้นบันไดและสัญญาณแรงดันเอาต์พุตของเครื่องกำเนิด การระบุเอกลักษณ์ได้รับการเปรียบเทียบกับจีนเนติกอัลกอริทึม (genetic algorithm: GA) และการค้นหาแบบตาบู (tabu search:TS) จากผลการทดสอบพบว่า PSO สามารถระบุเอกลักษณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างน่าพึงพอใจและมีความถูกต้องกว่า GA และ TS

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)