พฤติกรรมทางทฤษฎีของการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของวัสดุอ่อนด้วยอากาศ

Authors

  • เจษฎา พานิชกรณ์
  • ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

Abstract

บทความนี้นำเสนอพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของวัสดุอ่อนที่มีการสัมผัสแบบเส้น เมื่อใช้อากาศเป็นสารหล่อลื่นและคิดผลของการเลื่อนไถลของโมเลกุลของชั้นอากาศ โดยใช้ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขร่วมกับระเบียบวิธีมัลติกริด แก้สมการโมดิฟายด์เรย์โนลด์และสมการการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพื่อหาการกระจายของความดันฟิล์มอากาศและความหนาฟิล์มของฟิล์มอากาศ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงภาระที่กระทำกับทรงกระบอกและความเร็วผิวของทรงกระบอก จากการจำลองผลพบว่าความหนาฟิล์มอากาศน้อยสุดเกิดขึ้นที่บริเวณทางออกของการสัมผัส ความดันของฟิล์มอากาศมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ความหนาของฟิล์มอากาศน้อยสุดและความหนาของฟิล์มอากาศที่ตำแหน่งกึ่งกลางของการสัมผัสมีค่าลดลง เมื่อภาระที่ทรงกระบอกได้รับเพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วผิวของทรงกระบอกมีค่าเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์มอากาศน้อยสุดและความหนาของฟิล์มอากาศที่ตำแหน่งกึ่งกลางของการสัมผัสมีค่าเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)