การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวมของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ

Authors

  • วาทินี นุ้ยเพียร
  • พยุง มีสัจ

Abstract

ปัญหาหนึ่งของการทำเหมืองข้อความคือข้อมูลมีปริมาณมาก นักวิจัยจำนวนมากใช้เทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อได้คำที่เหมาะสมในการแทนเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกเอกสารให้มีค่าความถูกต้องมากขึ้น เทคนิคที่ใช้แบ่งเป็น 2 วิธีได้แก่ การกรองและการควบรวม โดยเทคนิคการควบรวมสามารถใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อความร่วมกับการค้นหาข้อมูล ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรอง โดยเลือกใช้อินฟอร์เมชันเกน เกนเรโช และไคสแควร์ วิธีคัดเลือกแบบไคสแควร์ให้ผลดีที่สุดวัดประสิทธิภาพโดยรวม 92.2% และ การควบรวมใช้เทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (SVM) ร่วมกับการค้นหาด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม (SVMGA) และการค้นหาด้วยวิธีละโมบ (SVMGD) โดยวิธีคัดเลือกแบบ SVMGD ให้ผลดีที่สุดวัดประสิทธิภาพโดยรวม 94% ซึ่งการจำแนกข้อความทั้งสองวิธีใช้ขั้นตอนวิธีแบบซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนโดยใช้เคอร์เนลแบบเรเดียลเบสิสฟังก์ชัน (SVMR) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้งวิธีการกรองและการควบรวมสรุปได้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมของการควบรวมมีค่ามากกว่าการกรอง 1.8% ซึ่งทำให้นักวิจัยสามารถนำเทคนิคของการควบรวมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจำแนกข้อความ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)