การปรับกำลังส่งอัตโนมัติของอุปกรณ์สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแบบเหมาะสมกับระยะทางสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

Authors

  • เอกบุตต์ เทพนรรัตน์
  • พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร
  • เวช วิเวก

Abstract

การสื่อสารไร้สายที่สามารถสื่อสารจากต้นทางไปถึงปลายทางได้นั้น องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ กำลังส่ง โดยส่วนมากการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายซึ่งจะมีส่วนของการปรับกำลังส่งโดยใช้คำสั่งเฉพาะที่สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้อุปกรณ์สื่อสารใช้กำลังส่งเท่าไร แต่จะเป็นการปรับแบบคงที่ หรือครั้งต่อครั้ง และในการติดตั้งระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย จะมีการติดตั้งในแต่ละจุดที่ระยะทางและสภาพแวดล้อมต่างๆกัน ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับประสิทธิภาพโดยรวม ถ้าทำการกำหนด กำลังส่งมากเกินไปอาจจะทำให้อุปกรณ์สื่อสารใช้พลังงานมากเกินความจำเป็น หรือ กำหนดกำลังส่งน้อยเกินไปอาจจะทำให้การสื่อสารจากต้นทางไปถึงปลายทางไม่สมบูรณ์ได้ ในงานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการปรับกำลังส่งอัตโนมัติ ทำการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ที่กำหนดเป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายลูกข่าย และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแม่ข่าย โดยอุปกรณ์สื่อสารไร้สายแม่ข่ายจะทำการวิเคราะห์และส่งค่าการปรับกำลังส่งให้กับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายลูกข่าย เพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายลูกข่ายสามารถใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)