ผลของสมรรถนะเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้เชื้อเพลิงผสมเมทานอล

Authors

  • วิลักษณ์นาม ผลเจริญ
  • อาทิตย์ แสงโสภา
  • วุฒิชัย สิทธิวงษ์
  • ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม

Abstract

วิกฤติการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงอยู่ในขณะนี้ เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ดังนั้นการวิจัย และพัฒนาหาพลังงานทดแทนจึงได้รับความสนใจมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาปรับปรุงเครื่องยนต์เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน 91 ผสมเมทานอลที่อัตราส่วน 10-60% โดยปริมาตร ( แทนด้วยตัวแปร M 10, M 20, M 30, M 40, M 50, M 60 ) และทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ส่วนผสมต่างๆ ตั้งแต่ M 10 ถึง M 60 เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน 91 พบว่า ที่อัตราส่วนผสมของเมทานอลในช่วง 10-30% โดยปริมาตร (M 10, M 20, M 30) มีแนวโน้มสมรรถนะที่ดีใกล้เคียงกับการใช้น้ำมันแก๊สโซลีน 91 เมื่อทำการวิเคราะห์ผลทดสอบที่ได้ของแรงบิด กำลังงานเบรก อัตราการสิ้นเปลือง และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรก ของเครื่องยนต์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)