กำลังอัดและประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนออกไซด์ของคอนกรีตบล็อกปูพื้นผสมไทเทเนียมไดออกไซด์

Authors

  • รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
  • ธีระวุฒิ มูฮำหมัด

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพการการบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศด้วยตัวอย่างคอนกรีตบล็อกปูพื้นขนาด 5x5x5 ซม3 ที่มีการฉาบผิวหน้าหนา 1 ซม. ด้วยคอนกรีตที่ผสมไทเทเนียมออกไซด์ในปริมาณร้อยละ 0  5  10 และ 15  โดยน้ำหนัก  และทำการศึกษาอิทธิพลของปริมาณไทเทเนียมออกไซด์ที่มีต่อกำลังรับแรงอัดที่อายุ 3 7 14 และ 28 วัน และการบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศ  โดยนำตัวอย่างที่มีอายุ 28 วันมาทำการการบำบัดอากาศโดยจะทำบำบัดหลายรอบ(รอบละ 48 ชั่วโมง) ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณไทเทเนียมออกไซด์ที่ผสมไม่มีผลต่อกำลังรับแรงอัด  และมีค่ากำลังอัดสูงกว่าที่ทำการออกแบบไว้ สำหรับการบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ คอนกรีตบล็อกปูพื้นที่มีปริมาณไทเทเนียมออกไซด์ร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก มีประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ดีกว่าที่ปริมาณอื่นๆ โดยประสิทธิภาพการบำบัดมีค่าสูงสุดในรอบที่ 1 เท่ากับร้อยละ 48 และมีค่าลดลงเมื่อทำการบำบัดซ้ำในรอบถัดไป โดยรอบที่ 7 คอนกรีตบล็อกปูพื้นจะมีประสิทธิภาพการบำบัดต่ำกว่าร้อยละ 10 จากนั้นนำคอนกรีตบล็อกปูพื้นมาทำการขัดผิวหน้าออกประมาณ 0.1 ซม. แล้วนำมาทดสอบซ้ำ โดยประสิทธิภาพการบำบัดมีค่าเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของตัวอย่างที่เตรียมใหม่ ซึ่งการขัดสีดังกล่าวเปรียบได้กับการสึกกร่อนของคอนกรีตบล็อกปูพื้นบนทางเท้าและถนน นอกจากนั้นยังมีการนำคอนกรีตบล็อกปูพื้นผสมไทเทเนียมออกไซด์มาแช่ในกรดซัลฟูริกเข้มข้น เพื่อเป็นการจำลองสภาวะการสัมผัสฝนกรด ผลการศึกษาพบว่า คอนกรีตบล็อกปูพื้นที่แช่ในกรดซัลฟูริกเจือจาง (pH = 5) มีค่ากำลังอัดและประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนไดออกไซด์ต่ำกว่าการแช่ในน้ำในปริมาณร้อยละ 10 ถึง 20

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)