การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน

Authors

  • บรรจบ วันโน

Abstract

เคมีเชิงคำนวณ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของโมเลกุลได้ มีงานวิจัยในทางเคมีจำนวนมากในปัจจุบันที่ใช้ การศึกษาเชิงทฤษฎี บทความนี้ได้นำเสนอการศึกษาโมเลกุลซูปรา และ วัสดุนาโนโดยการคำนวณทางเคมีควอนตัมภายใต้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่น โดยได้รายงานสมบัติเชิงโครงสร้าง ออร์บิทัลของโมเลกุล สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานก่อกัมมันต์ และสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic article)