การสร้างภาพพื้นผิวแผ่นเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสะท้อนของลำแสงเลเซอร์

Authors

  • สราวุธ แซ่ตั้ง
  • ปราโมทย์ วาดเขียน
  • จีรสุดา โกษียาภรณ์

Abstract

ในบทความนี้จะนำเสนอ เทคนิคการสร้างภาพพื้นผิวของแผ่นเก็บข้อมูลด้วยการยิงลำแสงเซอร์เพื่อไปสแกนแผ่นเก็บข้อมูล ซึ่งใช้หลักการสะท้อนและกระเจิงของแสงโดยใช้เลเซอร์เซ็นเซอร์ในการตรวจจับความเข้มของลำแสงเลเซอร์ที่สะท้อนกลับมา และทำการบันทึกข้อมูลที่ได้เป็นไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นจะนำไฟล์ดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพพื้นผิวของแผ่นเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการแสดงรูปร่างของรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นบนแผ่นเก็บข้อมูล และนำภาพที่ได้ไปประมวลผลภาพด้วยวิธีไอเกนเฟส (Eigenface) ทำการค้นคืนภาพที่ใกล้เคียงกับฐานข้อมูลด้วยวิธีหาระยะห่างแบบยุคลิเดียน (Euclidean Distance) หาค่าความเหมือนของภาพด้วยวิธีสหสัมพันธ์ไขว้ปรับปรกติ (Normalized Cross-Correlation) ภาพที่ได้จากการค้นคืนจะมีการวิเคราะห์สาเหตุของรอยขีดข่วนต่างๆไว้แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยหาสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นบนแผ่นเก็บข้อมูลแผ่นนั้นๆต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)