การศึกษาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ติดแผ่นครีบเพื่อทำอากาศร้อนในการอบแห้ง

Authors

  • สำรวย ภูบาล
  • สำรวย รังสินธุ์
  • พิสุทธิ์ แท่นทอง
  • เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์
  • ปรีดา จันทวงษ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอการศึกษาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ติดแผ่นครีบเพื่อทำอากาศร้อนในการอบแห้ง ชุดทดสอบประกอบด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ แผ่นดูดกลืนรังสีเป็นไม้อัดแผ่นเรียบ พื้นที่ 0.5 ตารางเมตร ทาสีดำ ติดแผ่นครีบจำนวน 68 แผ่นบนแผ่นดูดกลืนรังสี ทำให้มีพื้นที่รับแสงรวมประมาณ 0.9 ตารางเมตร แผ่นครีบทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีทาสีดำ มี 3 รูปทรง คือ สี่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมผสม (สี่เหลี่ยมคางหมูรวมกับครึ่งวงกลม) และสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ตู้อบแห้งเป็นกระจกใส ติดพัดลมดูดอากาศและใช้ฮีตเตอร์ขนาดกำลัง 600 วัตต์ ช่วยเป็นความร้อนเสริม อากาศร้อนหลังผ่านตัวเก็บรังสีนำไปทดลองอบแห้งสำลีเปียก ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแผ่นดูดกลืนรังสีสอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญกับประสิทธิภาพของการอบแห้ง และแผ่นครีบรูปทรงสี่เหลี่ยมผสมมีสมรรถนะดีกว่าแผ่นครีบอีกสองรูปทรงที่นำมาเปรียบเทียบกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-25

Issue

Section

บทความวิจัย (Research article)