กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ขั้นตอนและเครื่องมือวิจัยที่ใช้รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง(SEM) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy