กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์ดุลยภาพด้วยตัวควบคุมแบบพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม MATLAB Simulink Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy