กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy