กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy