กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy